top of page

Čerpání fondů EU

Nákup vyspělé technologie pro výrobu technologických dílů

EU-fondy-realizovane_w.jpeg

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

Název projektu: Nákup vyspělé technologie pro výrobu technologických dílů
Příjemce: GEVORKYAN, as
Adresa příjemce: GEVORKYAN, as, Tovární 319, Vlkanová, PSC 976 31
Místo realizace projektu:  Továrenská 504, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika
Zahájení projektu: 07/2014
Ukončení projektu:  12/2015
Poskytovatel: Ministerstvo hospodářství SR
Zprostředkovatelský orgán: Slovenská inovační a energetická agentura
Operační program: Konkurenceschopnost a hospodářský růst
Kód výzvy: KaHR-111SP-1201
Kód projektu v ITMS:  25110121171
Výše poskytnutého příspěvku:  1 514 265,00€

 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:

Projekt je pokračováním činnosti žadatele v oblasti inovativních přístupů k zabezpečení produkce přesných výrobků, vyráběných technologií práškové metalurgie, která patří mezi nové a rozvíjející výrobní postupy, umožňující nahradit klasickou výrobu přesných součástek ze speciálních materiálů.

Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel neustále zajišťuje vývoj nových výrobků a výrobních postupů ve svém vlastním vývojovém středisku, je neustále pod tlakem potřeby investování do nových vyspělých technologií a podobně jako celý podnikatelský sektor, pohybuje se v podkapotalizovaném prostředí, které je poznamenáno krizí finančních trhů a nedostatkem likvidity. Z uvedeného důvodu je pro potřeby zajištění dalšího růstu a udržení tržní pozice v technologicky náročném segmentu práškové metalurgie nezbytná pomoc při inovaci technologie, bez které nelze realizovat projekt v plném rozsahu.

Poskytnutím pomoci bude umožněno dosáhnout okamžitých účinků, které jsou vyjadreny v hodnotách měřitelných ukazatelů výsledku, jakož i dlouhodobou udržitelnost, vyjádřenou v ukazatelích dopadu.

 

CÍLE PROJEKTU:

Zvýšení konkurenceschopnosti instalací inovativní technologie, umožňující zvýšit kvalitu a zvýšit zaměstnanost mladých lidí, tj.

- Inovace výrobní technologie se zaměřením na zvýšení konkurenceschopnosti.

- Vytvoření nových pracovních míst, souvisejících s instalací inovativní technologie.

 

VÝSLEDKY REALIZOVANÉHO PROJEKTU:

www.economy.gov.sk
www.siea.sk 

Inovace procesu výroby prostorového modelování strojírenských výrobků z kombinovaných materiálů

EU_fondy_November-2019.jpeg

Název projektu:  Inovace procesu výroby prostorového modelování strojírenských výrobků z kombinovaných materiálů

Příjemce:  GEVORKYAN, as
Sídlo příjemce: GEVORKYAN, as, Tovární 319, Vlkanová, PSC 976 31
Místo realizace projektu: Vlkanová
Zahájení projektu:  07/2017
Ukončení projektu:  08/2019
Spolufinancovaný z:  Evropský fond regionálního rozvoje
Poskytovatel: Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu České republiky
V zastoupení:  Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky
Zprostředkovatelský orgán: Slovenská inovační a energetická agentura
Operační program:  Operační program Výzkum a inovace
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Kód projektu v ITMS: 313012D379 

 

Kupní smlouva na předmět zakázky:

>> Additive manufacturing - Logický celek A

 

Kupní smlouva na předmět zakázky:

>> Průběžná kalící linka vhodná pro zpracování kombinovaných materiálů - Logický celek B

 

Kupní smlouva na předmět zakázky: 

>> CNC automat na broušení vnitřních a vnějších průměrů součástek z kombinovaných materiálů a CNC dvoukotoučový automat na broušení výšek součástek z kombinovaných materiálů - Logický celek C

 

Kupní smlouva na předmět zakázky: 

>> Kalibrační automat vhodný pro kalibrování dílů z kombinovaných materiálů - Logický celek D

 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu byl vývoj a zavedení inovativního procesu za účelem efektivní výroby produktů pomocí 3D modelování a následného zušlechtění inovativními technologiemi. Hlavní aktivitou projektu bylo snížení technologické mezery v České republice. Její součástí je zavedení inovativního procesu do výrobní linky, která slouží k výrobě dílů velmi složité geometrie, s kombinací různých materiálů, tvarů a velikostí v jednom výrobním cyklu. V lince jsou zároveň použity inovativní technologie kalení, broušení a lisování, jejichž výsledkem jsou vysoce přesné inovativní produkty s požadovanými technologickými vlastnostmi, které dosud nebyly vyráběny v České republice. Linka je rozdělena do čtyř inovativních technologických celků: Inovativní ADITIVE MANUFACTURING, Inovativní zušlechťovací technologie kalení, Inovativní vysokopřesná CNC automatická technologie broušení, Inovativní technologie lisování kombinovaných materiálů. Sestavený inovativní proces vytváří podmínky pro výrobu výrobků s vysokým podílem slovenského vývoje, které nejsou dosud vyráběny v České Republice.

 

CÍLE PROJEKTU:

Cílem projektu byl vývoj a zavedení inovativního procesu za účelem efektivní výroby produktů pomocí 3D modelování a následného zušlechtění inovativními technologiemi.

 

VÝSLEDKY REALIZOVANÉHO PROJEKTU:

www.economy.gov.sk

www.siea.sk 

Nakup vyspelej
inovácie
bottom of page