top of page

Vliv na životní prostředí

Zdraví a bezpečnost při práci, spolu s životním prostředím patří mezi nejdůležitější hodnoty společnosti GEVORKYAN Respektování životního prostředí a vůli pokračovat v tomto vývoji dokazuje i fakt, že v ní pracují vysoce kvalifikovaní odborníci, zodpovědní za zdraví, bezpečnost při práci a životní prostředí.

 

Více než 90 % odpadů se recykluje nebo znovu využívá, čímž se snižuje negativní dopad na životní prostředí. Odborníci neustále pracují na zefektivnění využívání přírodních zdrojů. Jako příklad může být uvedena například instalace čističky na odpadní emulze, která umožňuje vrácení očištěné emulze zpět do výrobního procesu. Dalším plánovaným projektem na následující období je instalace rekuperátorů tepla s cílem využít odpadní teplo z kompresorové stanice k ohřevu užitkové vody, tak vytápění kancelářských prostor.

 

Ekologicky úsporné technologie 2021

Realizace projektu dusíkového generátoru v roce 2021 umožní větší flexibilitu výroby dusíku v místě spotřeby. Výhodou je nezávislost na nestabilních dodávkách a rostoucích cenách tradičních dodavatelů. Nízké provozní náklady a žádné poplatky spojené s dodávkou a manipulací umožní rychlou návratnost investice. Generátor jednoduchým provozem a plně automatickou výrobou vyhovuje nejvyšším bezpečnostním standardům.

 

Šetření přírodních zdrojů

Technologie společnosti GEVORKYAN jsou prakticky bezodpadové a recyklovatelné. Celý výrobní proces je energeticky efektivní, přináší nízké emise a šetří suroviny. Na výrobu používáme elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů čímž pomáháme snížit emise CO2. V roce 2022 se plánuje realizace projektu fotovoltaické elektrárny.

Kvalita a životní prostředí

Politika kvality a environmentu společnosti k nahlédnutí

bottom of page