top of page

ÚSPECH SLOVENSKEJ PRÁŠKOVEJ METALURGIE

Odborná porota Európskej asociácie práškovej metalurgie (EPMA), zložená z popredných odborníkov v danej oblasti, vyberala celosvetovo najlepšie, čo vzniklo PM/MIM/HIP. Medzi to najlepšie boli zaradené súčiastky z produkcie GEVORKYAN. Zaradené boli aj do významných prípadových štúdií (eng. Case Studies) v automotive segmente a v medicíne.

Krátky výber z prípadových štúdií je dostupný na odkazoch nižšie. Slúžia na inšpiráciu nielen ostatným výrobcom celosvetovo, ale aj širokej verejnosti.

(stiahnute: 16:58-59)


bottom of page