top of page

20. VÝROČIE ZALOŽENIA NAŠEJ FIRMY

Vážení priaznivci, milí priatelia, naši verní zákazníci a dodávatelia,

na slovenskom trhu sme už 20 rokov! Je to neuveriteľná doba, počas ktorej sme rozvíjali naše technológie, nakupovali nové stroje, zlepšovali svoje postupy, prinášali nové výsledky a to s jediným cieľom. Aby sme do strojárstva a výrobných technológií priniesli inovácie a lepšie výsledky za neporovnateľne nižšie náklady na výrobu. Potvrdilo sa nám pravidlo, že keď niečo robíte s vášňou a zanietením, dočkáte sa vytúženého ovocia svojej práce.

Tento rok k našich technológiám PM, MIM a HIP pribudne AM (Additive Manufacturing), ktorú mnohí z Vás poznajú ako 3D tlač. Naďalej budeme organizovať semináre pre odborníkov, na prehĺbenie znalostí o technológiách budúcnosti, ktoré všetky „pokope“ nájdete iba u nás. A to vôbec nie je všetko, avšak nechajte sa prekvapiť, čím prekvapíme počas nasledujúcich rokov. 🙂

Ďakujem za Vašu priazeň, nesmierne si ju vážime.

bottom of page