top of page

ADITÍVNA VÝROBA – ADDITIVE MANUFACTURING (AM)

Aditívna výroba (Additive Manufacturing – AM), mnohokrát označovaná aj ako 3D tlač, rapid prototyping alebo free-form fabrication, je proces spájania materiálu s úmyslom vytvoriť objekt/výrobok z dát 3D modelu. Zvyčajne sa tento proces prebieha technológiou vrstva po vrstve.


Základný proces výroby. Zdroj: Introduction to Additive Manufacturing Technology, EPMA, 2nd Edition, 2017

Používanie technológie aditívnej výroby (AM) s kovovými práškami je nový a rýchlo rastúci priemyselný sektor, ktorý so sebou prináša mnoho výhod, oproti konvenčným technologickým procesom:

 • obrovské dizajnové možnosti pri porovnaní s konvenčnými technológiami,

 • váhovo ľahké konštrukcie,

 • nové pohľady na možnosti výroby – možnosť vytvoriť vnútorné tunely alebo niekoľko súčiastok vyrobených v rámci jednej,

 • menšia spotreba surového materiálu, cca 25x menej oproti konvenčnému obrábaniu, čo je významné pri drahých materiáloch alebo pri surovine, ktorá sa ťažko obrába,

 • možnosti vytvorenia zložitého komponentu v jednom kroku,

 • nie sú potrebné žiadne nástroje, ktoré sú typické pre iné procesy práškovej metalurgie,

 • krátky výrobný proces, zložité súčiastky môžu byť vyrobené vrstva po vrstve v priebehu niekoľkých hodín.

Technológia aditívnej výroby má budúcnosť najmä, no nielen, v nasledujúcich odvetviach:

 • letecký a vesmírny priemysel,

 • energetika,

 • medicína, najmä chirurgické implantáty a zubná technika,

 • nástroje pre výrobu plastov,

 • automobilový priemysel a preprava,

 • spotrebný tovar,

 • iné.

Využitie AM technológie v rámci odvetví. Zdroj: Introduction to Additive Manufacturing Technology, EPMA, 2nd Edition, 2017 (Roland Berger).

bottom of page