top of page

AKTUALIZOVANÉ: Dokumenty k Valnému zhromaždeniu 2024

22.5.2024:

Spoločnosť Gevorkyan zverejnila nové dokumenty v sekcii GEVORKYAN | Valné zhromaždenie:


  • [1] [SK] OZNÁMENIE O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI GEVORKYAN, a.s.

  • [1] [EN] NOTICE OF THE GENERAL MEETING OF GEVORKYAN, a.s.

  • 2a Vzor plnomocenstva na VZ pre akcionára

  • 2b Vzor plnomocenstva na vydanie potvrdenia správcu

  • 2c Vzor potvrdenia správcu k držiteľskému účtu

  • 2d Vzor plnomocenstva pre správcu pre zástupcu správcu

  • 2e Vzor hlasovacieho lístka

  • 3 Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2023

  • 4 Stanovisko dozornej rady

  • 5 Návrhy uznesení


Všetky dokumenty nájdete na podstránke tu.


Comments


bottom of page