top of page

GEVORKYAN na Hasičskom majálese vo Vlkanovej

Dňa 27.05.2023 sa vo Vlkanovej konal Hasičský majáles, ktorý organizoval DHZ VLKANOVÁ.


Spoločnosť Gevorkyan venovala na podujatie sponzorský dar.

Pani Predsedníčka DHZ Vlkanová Dagmar Schmidtová poďakovala pánovi Gevorkyanovy:

"Dovoľte my, aby som Vám, veľmi pekne poďakovala v mojom mene a aj v mene mojich

kolegov hasičského zboru DHZ Vlkanová za sponzorský dar na naše hasičské podujatie Hasičský majáles. V dnešnej dobe je naozaj obdivuhodné, že sa snažíte pomáhať."bottom of page