top of page

GEVORKYAN na poprednej výstave v strednej Európe v Mníchove


V dňoch 27-30 júna 2023 sa zástupcovia našej spoločnosti #GEVORKYAN zúčastnili poprednej výstavy v strednej Európe v Mníchove, zameranej na inteligentnú automatizáciu a robotiku od komponentov po systémy, od služieb až po aplikácie – vo všetkých výrobných sektoroch. Pre našu spoločnosť bola návšteva prínosom a veríme že aj výhodou, ktorá zabezpečí spoločnosti ďalšie zníženie výrobných nákladov a zvýšenie produkcie, čo je náš strategický cieľ na najbližšie roky.


Fotogaléria:
bottom of page