top of page

GEVORKYAN získal Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2023


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky udelil našej spoločnosti GEVORKYAN a.s. Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2023.


Ocenenie sa udeľuje výnimočným spoločnostiam a osobnostiam, ktoré v priebehu roka prešli hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií a preukázali, že kvalita a spoločenská zodpovednosť je pre nich prioritou v každej oblasti ich pôsobenia.


Ďakujeme Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) za udelenie ceny v kategórii KVALITA a nášmu tímu, ktorý svojím zanietením, tvrdou prácou a oddanosťou prispel k tomuto významnému úspechu.


Sme motivovaní nielen touto poctou, ale aj zodpovednosťou, ktorú cítime voči našim zákazníkom, zamestnancom a spoločnosti.


bottom of page