top of page

GEVORKYAN: ZMENA PRÁVNEJ FORMY NA AKCIOVÚ SPOLOČNOSŤ

Informujeme Vás, že s účinnosťou od 13.05.2022, spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. mení právnu formu na akciovú spoločnosť.


Preto, prosíme, aby ste na všetkých dokumentoch vystavených od 13.05.2022 uvádzali GEVORKYAN, a.s.


Informačný ist o zmene právnej formy v priloženom PDF:

Informacny list
.pdf
Download PDF • 39KB

bottom of page