top of page

Historický postup na pražskej burze!GEVORKYAN, a. s. ako historicky prvá spoločnosť na burze cenných papierov v Prahe

postúpila z trhu START priamo na hlavný regulovaný trh PRIME. Tento významný míľnik sme oslávili 15. januára 2024 na burzovom podujatí v Prahe.


Povianočné stretnutie sa nieslo v znamení srdečných ocenení oboch strán. Ocenenie

spoločnosti GEVORKYAN, a.s. bolo veľmi symbolické. Pána Gevorkyana ovenčili šerpou

s dominantným nápisom PRIME MARKET 2023 a obdržal aj burzové vysvedčenie s celkovým

prospechom „výborný“, pričom bolo ohodnotené všetko od spolupráce s burzou cez rozvoj a rast firmy, manažérske schopnosti až po charitatívnu činnosť.


Vedenie GEVORKYAN, a.s. srdečne poďakovalo všetkým pracovníkom burzy, s ktorými

spolupracovali na trhu START, riaditeľovi burzy pánovi Koblicovi a špeciálne ocenilo

koordinátorku trhu START Pavlu Fisherovú. Artur Gevorkyan v mene spoločnosti poďakoval

Pavle so slovami: „Ďakujem za to, že ste tvrdo odmakali celé dva roky s nami a vkladali do tej

práce svoje srdce! Boli ste fantastickým partnerom a je vidieť, že tou prácou žijete.“


Výnimočné ocenenie v podobe originálneho umeleckého diela v tvare slzy, ktorá symbolizuje

nostalgiu po prežitom a zároveň radosť z prestupu na trh PRIME.Článok v PDF tu:

Historický postup na pražskej burze
.pdf
Download PDF • 490KB

Burzovné vysvedčenie tu:


Burzovní vysvědčení
.pdf
Download PDF • 96KBbottom of page