top of page

Návšteva študentov zo Žilinskej univerzity

Dňa 14.4. prebehla v priestoroch našej firmy exkurzia, ktorej sa zúčastnili študenti z Katedry technologického inžinierstva (UNIZA).

Takto hodnotili ich návštevu u nás:

V mene študentov katedry technologického a materiálového inžinierstva chcem poďakovať Gevorkyan s.r.o. za prezentáciu spoločnosti. Exkurzia sa niesla v priateľskej atmosfére, študenti lepšie spoznali najnovšiu technológiu výroby práškovej metalurgie, aditívnu výrobu, tepelné spracovanie aj obrábanie. Mali sme možnosť vidieť rozsiahle výrobné portfólio. Bolo úžasné zažiť ozaj rodinnú atmosféru v tak veľkej spoločnosti.


bottom of page