top of page

NÁVŠTEVA A SPOLUPRÁCA S BIELORUSKOU NÁRODNOU TECHNICKOU UNIVERZITOU


Predstavitelia spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o., zakladateľ Artur Gevorkyan, spolu s manželkou, navštívili začiatkom júna 2019 Bielorusko. Ich cesta viedla na Bieloruskú národnú technickú univerzitu (BNTU). Počas stretnutia nielenže predstavili spoločnosť, jej zameranie, úspechy a plánované smerovanie, ale zároveň sa dohodli na budúcej spolupráci. Je plánované, že študenti BNTU v závode práškovej metalurgie absolvujú prax a zároveň budú riešiť záverečné práce. Tie budú zamerané na riešenia reálnych problémov, s ktorými sa spoločnosť pri svojom fungovaní stretáva. Okrem iného plánujú spolupracovať aj na aplikovanom výskume. Obdobným spôsobom spoločnosť spolupracuje s viacerými slovenskými univerzitami. Bielorusko je zaujímavé predovšetkým tým, že práškovú metalurgiu študenti študujú ako odbor, kým na Slovensku je táto technológia iba časťou istého celku učiva. GEVORKYAN, s.r.o. je odhodlaná v tejto spolupráci pokračovať a pritom rozvíjať vzťahy aj s inými univerzitami.Commentaires


bottom of page