top of page

REGISTER SOLVENTNÝCH FIRIEM

Naša spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. získala členstvo v registri solventných firiem. Členstvo je znamením bezpečného a korektného obchodného vzťahu s existujúcimi, ako aj potencionálnymi zákazníkmi. Zahŕňa spoločnosti, ktoré preukazujú svoju finančnú stabilitu, dobrú platobnú morálku, solventnosť a spoľahlivosť.留言


bottom of page