top of page

SEMINÁR ADDITIVE MANUFACTURING 2016

Ján Košturiak (IPA Slovakia), Martin Kováčik (GEVORKYAN) a Artur Gevorkyan (GEVORKYAN) Vás pozývajú na seminár s expertmi a výmenu praktických skúseností v oblasti aditívnej výroby a 3D tlače.

Podujatie sa uskutoční 24. augusta 2016 v Kongres hoteli Gala Hronsek, pri Banskej Bystrici.

Program od 9:00 – 17:00

Tecnotrade/XJETAvi Cohen, Pavel Oburka (predstavenie nového druhu 3D tlače) 3R SystemsĽuboš Rozkošný (technológia 3D tlače na tlačiarňach EOS) Renishaw/LBC engineeringCarlo Huesken (tlač konformných vstrekovacích foriem) InovalIng. Ľubomír Pavlík (skúsenosti s prípravou 3D tlače) MCAEIng. Ľubomír Sýkora (3D tlač a skenovanie) TrumpfFrank Nachtigall (praktické skúsenosti s 3D tlačou) Paul + Murín Creative, s.r.o.Patrik Paul (skúsenosti s vývojom a tlačou eBiku) CEIT – Jan Hromoda (praktické skúsenosti s tlačou hlinníka a titánu)

14:30 – 17:00 Exkurzia a beseda v spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o.

Účastnícky poplatok: 120€ Prihlášky prosím pošlite p. Zuzane Gáňovej (ganova@ipaslovakia.sk).

Ján Košturiak (IPA Slovakia), Martin Kováčik (GEVORKYAN) and Artur Gevorkyan (GEVORKYAN) invite you to seminar with experts, connected with fair trades of practical experiences in additive manufacturing and 3D printing. The event will takes place on 24th of August in Kongres Hotel Gala in Hronsek, near Banská Bystrica, Slovakia. Programme (9:00 – 17:00):

Tecnotrade/XJETAvi Cohen, Pavel Oburka (introduction of new kind of 3D printing) 3R SystemsĽuboš Rozkošný (3D printing technology on EOS printers) Renishaw/LBC engineeringCarlo Huesken (printing of conform injection moulds) InovalIng. Ľubomír Pavlík (experience with preparation of 3D printing) MCAEIng. Ľubomír Sýkora (3D printing and scanning) TrumpfFrank Nachtigall (practical experiences with 3D printing) Paul + Murín Creative, s.r.o.Patrik Paul (experiences with development and printing of eBike) CEIT – Ján Hromada (practical experiences with printing of aluminum and titanium) 14:30 – 17:00 Excursion and discussion in GEVORKYAN company Participation fee: 120€ Please, the enter form send to Mrs. Zuzana Gáňová (ganova@ipaslovakia.sk)

bottom of page