top of page

Slávnostné udeľovanie ocenení Slovakia Best Managed Companies 2023Práve sa skončilo slávnostné udeľovanie ocenení Slovakia Best Managed Companies 2023 kde medzi ocenenými spoločnosťami bola aj tá naša.


Slávnostný večer je za nami a my sa môžeme hrdo pochváliť ocenením Slovakia Best Managed Companies 2023, ktorú nám udelila spoločnosť Deloitte.

Nezávislá odborná porota hodnotila 4 kľúčové piliere - stratégiu, produktivitu a inovácie, firemnú kultúru, riadenie a finančné výsledky a nás teší, že sme sa zaradili k najlepšie riadeným firmám na Slovensku.

Ocenenie sme získali za kvalitu riadenia našej spoločnosti vrátane manažmentu. Veľká vďaka patrí aj našim zamestnancom za ich prácu pri plnení menovaných cieľov. Team GEVORKYAN, a.s.


Celé znenie:

Slovakia Best Managed Companies 2023
.pdf
Download PDF • 6.00MBKommentare


bottom of page