top of page

Spoločnosť GEVORKYAN, a.s. zahajuje strategickú spoluprácu so Žilinskou univerzitou

Dňa 8. februára 2024 došlo k významnému míľniku v rozvoji vzťahov medzi priemyslom a akademickou sférou.


V sídle spoločnosti GEVORKYAN, a.s. sa uskutočnilo stretnutie medzi Dipl. Ing. Arturom Gevorkyanom predsedom predstavenstva,, a zástupcami Žilinskej univerzity, doc. Ing. Michalom Šajgalíkom, PhD., prodekanom pre spoluprácu s priemyslom a zástupcom vedúceho katedry pre výskum a vývoj a doc. Branislavom Ftorekom, špecialistom na aditívne technológie.


Táto udalosť znamená začiatok dlhodobej spolupráce, ktorá otvára nové možnosti pre študentov a akademický personál, ako aj pre spoločnosť GEVORKYAN, a.s., ktorá sa zameriava na inovácie vo výrobných procesoch.


Spolupráca zahŕňa implementáciu štipendijných programov a grantových schém, zadávanie tém pre diplomové práce s možnosťou ich finančného ohodnotenia a tiež zavádzanie praxe študentskej práce a stáží. Tieto iniciatívy majú za cieľ podporiť talentovaných študentov a poskytnúť im praktické skúsenosti priamo v praxi.


Predseda predstavenstva spoločnosti GEVORKYAN, a.s., pán Gevorkyan, vyjadril svoje očakávania: "Chceme ľudí, ktorí majú chuť pracovať a ktorí sú ochotní aktívne prispievať k rozvoju celého odvetvia. Je pre nás dôležité, aby naši kolegovia mali vlastný názor a aby dva a dva bolo vždy štyri, a nie len to, čo povie nadriadený. Ľudskosť a otvorený prístup k riešeniu problémov sú našimi kľúčovými hodnotami."


Po obsahovej diskusii zástupcovia Žilinskej univerzity absolvovali prehliadku hlavnej výroby a nástrojárne. Táto prehliadka im poskytla lepší prehľad o výrobných procesoch a technológiách používaných v spoločnosti GEVORKYAN, a.s., a umožnila im lepšie pochopiť potreby a očakávania priemyselného partnera.


Dohoda medzi spoločnosťou GEVORKYAN, a.s. a Žilinskou univerzitou predstavuje významný krok vpred v oblasti spolupráce vzdelávania a priemyslu. Obe inštitúcie sú presvedčené, že ich spoločné úsilie povedie k rozvoju inovatívnych riešení, ktoré pomôžu formovať budúcnosť výrobného priemyslu na Slovensku a vytvoria nové príležitosti pre mladé talenty, ktoré sa chcú stať súčasťou tohto dynamického odvetvia.

コメント


bottom of page