top of page

VÝROČNÁ KONFERENCIA JCI-SLOVENSKO


(Foto zdroj: JCI-Slovensko)

28. októbra sme sa zúčasnili Výročnej konferencie JCI-Slovensko, ktorej súčasťou bola panelová diskusia úspešných slovenských firiem z rôznych odvetví priemyslu. Diskutovalo sa o otázkach prečo sme začali podnikať a kedy, s čím negatívnym a pozitívnym sme sa stretli a čo by sme odporučili začínajúcim podnikateľom. Konferenciu slávnostne zahájil prezident SR, p. Andrej Kiska.bottom of page