top of page

Významní priemyselní lídri a BBSK hľadajú spoločné cesty k rozvoju školstva a zamestnanosti


Dňa 8. novembra 2023 o 11:00 sa v administratívnych priestoroch spoločnosti Witzenmann Slovakia uskutočnilo stretnutie s podpredsedom BBSK, pánom Mikulášom Pálom, ktorý v rámci svojich kompetencií zodpovedá za školstvo a zamestnanosť.


Toto stretnutie bolo konštruktívne a prinieslo viacero perspektív od zástupcov popredných spoločností nášho priemyselného parku. Na stretnutí sa zúčastnili Ružena Štubianová zo spoločnosti Witzenmann, Artur Gevorkyan zo spoločnosti GEVORKYAN, a.s., Jaroslav Hrušovský zo spoločnosti Kuster, a pani Jana Karáseková zo spoločnosti Eiben. Diskusia sa zameriavala na rôzne aspekty spolupráce medzi BBSK a lokálnym priemyselným sektorom, vrátane zamestnanosti, vzdelávacích programov a dopravných riešení.


Pán Mikuláš Pál vyjadril svoj záujem o intenzívnejšiu spoluprácu a zdôraznil potrebu riešiť otázky, ktoré sú pre regionálny rozvoj kritické. Predstavitelia spoločností z priemyselného parku predniesli svoje obavy, že doteraz nebol na ich problémy kladený dostatočný dôraz zo strany BBSK. Vyjadrili však vďaku za možnosť stretnúť sa priamo s podpredsedom a prejaviť svoje názory a návrhy na riešenie.


Jedným z hlavných bodov stretnutia bolo zvýšenie zamestnanosti v regióne, ktorá je úzko prepojená s kvalitou vzdelávacieho systému a dostupnosťou kvalifikovanej pracovnej sily pre priemysel. Diskutovalo sa o možnostiach vzájomnej spolupráce pri tvorbe vzdelávacích programov, ktoré by lepšie zodpovedali potrebám trhu práce a pomohli zvýšiť konkurencieschopnosť kraja.


Doprava bola ďalším kľúčovým bodom diskusie. Integrácia dopravných systémov a zlepšenie infraštruktúry sú zásadné pre hladký chod priemyselných zón a celkovú dostupnosť pracovných miest. Pán Pál zdôraznil, že Organizátor IDS BBSK, a.s. pracuje na kvalitnej verejnej osobnej doprave v regióne, ktorá je základným predpokladom trvalo udržateľnej mobility, zvyšuje záujem o investície podnikateľských subjektov, podporuje cestovný ruch a je výrazne šetrnejšia k životnému prostrediu.Kommentare


bottom of page