top of page

Všeobecné informace

Výroční zprávy 

  • Výroční zpráva 2019 (SK)

Čerpání fondů EU

  • Nákup vyspělé technologie pro výrobu technologických dílů

  • Inovace procesu výroby prostorového modelování strojírenských výrobků
    z kombinovaných materiálů

Stanovy spoločnosti GEVORKYAN, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti GEVORKYAN, a.s.

Oznámení pro zaměstnance společnosti
o zpracovávání osobních údajů

Oznámení pro obchodní partnery o zpracování osobních údajů

Etický kodex společnosti

bottom of page