top of page

GEVORKYAN CZ

GEVORKYAN CZ – Dokumenty

Výroční zpráva za období 1. ledna – 30. června 2022 | Gevorkyan CZ s.r.o.

Účetní závěrka za období od 1. ledna do 30. června 2022 | Gevorkyan CZ s.r.o.

Zpráva o vztazích | Gevorkyan CZ s.r.o.

Výbor pre audit | Zoznam členov

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů GEVORKYAN 6,25/23

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů GEVORK. CZ 4,5/26

Prospekt emise GEVORK. CZ 4,5/26 a emisní podmínky GEVORK. 6,25/23

Oznámení rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů GEVORKYAN 6,25/23

Oznámení rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů GEVORKYAN CZ 4,5/26

Výroční zpráva za období 1. ledna 2023 - 30.června 2023 | GEVORKYAN CZ, s.r.o.

Účetní závěrka za období od 1.ledna do 30. června 2023 | GEVORKYAN CZ, s.r.o.

Zpráva o vztazích | GEVORKYAN CZ, s.r.o.

[ZIP] Výroční zpráva za rok 2023 - 30. 04. 2024 | GEVORKYAN CZ, s.r.o.

bottom of page