top of page

Call for shareholders and employees of the company [Document]

Dňa 1.2.2023, spoločnost Gevorkyan zverejnila nový dokument v sekcii Pre investorov:

  • Výzva pre akcionárov a zamestnancov spoločnosti:

Vyzva GEVORKYAN
.pdf
Download PDF • 45KBComments


bottom of page