top of page

We are building a better and fairer world around us

🇸🇰 Keď sa povie spoločenská zodpovednosť, táto téma by na Slovensku nebola

úplná bez zmienky o fi rme GEVORKYAN, a.s. Firma je unikátna nielen svojím

majiteľom, príbehom a fi lozofi ou, ale aj prístupom k zamestnancom, svojmu

okoliu a ľuďom, ktorí v ňom žijú, rovnako zodpovednosťou k prírode či štátu.


Celý článek nájdete na priloženom PDF:

230502-sz_gevorkyan-211x264
.pdf
Download PDF • 1.31MB

Comments


bottom of page