top of page

WORKSHOP: How to protect your brand?

🇸🇰 Prečo nestačí iba logo, ale je dôležité ochrániť aj know-how, nápady a hodnotu svojich myšlienok? Aj o tom sme diskutovali na workshope, ktorý usporiadal Úrad priemyselného vlastníctva SR, pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva. Ďakujeme za pozvanie, diskusia bola veľmi prínosná!


Fotogaléria:


תגובות


bottom of page