top of page

Vplyv na životné prostredie

Zdravie a bezpečnosť pri práci, spolu so životným prostredím patria medzi najdôležitejšie hodnoty spoločnosti GEVORKYAN. Rešpektovanie životného prostredia a vôľu pokračovať v tomto vývoji dokazuje aj fakt, že v nej pracujú vysoko kvalifikovaní odborníci, zodpovední za zdravie, bezpečnosť pri práci a životné prostredie.

 

Viac ako 90 % odpadov sa recykluje alebo znova využíva, čím sa znižuje negatívny dopad na životné prostredie. Odborníci neustále pracujú na zefektívnení využívania prírodných zdrojov. Ako príklad môže byť uvedená napríklad inštalácia čističky na odpadové emulzie, ktorá umožňuje vrátenie očistenej emulzie späť do výrobného procesu. Ďalším plánovaným projektom na nasledujúce obdobie je inštalácia rekuperátorov tepla s cieľom využiť odpadové teplo z kompresorovej stanice na ohrev úžitkovej vody, tak ako aj vykurovanie kancelárskych priestorov.

 

Ekologicky úsporné technológie 2021

Realizácia projektu dusíkového generátora v roku 2021 umožní väčšiu flexibilitu výroby dusíka v mieste spotreby. Výhodou je nezávislosť od nestabilných dodávok a rastúcich cien tradičných dodávateľov. Nízke prevádzkové náklady a žiadne poplatky spojené s dodávkou a manipuláciou umožnia rýchlu návratnosť investície. Generátor jednoduchou prevádzkou a plne automatickou výrobou vyhovuje najvyšším bezpečnostným štandardom.

 

Šetrenie prírodných zdrojov

Technológie spoločnosti GEVORKYAN sú prakticky bezodpadové a recyklovateľné. Celý výrobný proces je energeticky efektívny, prináša nízke emisie a šetrí suroviny. Na výrobu používame elektrickú energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, čím pomáhame znížiť emisie CO2. V roku 2022 sa plánuje realizácia projektu fotovoltaickej elektrárne.

Kvalita a životné prostredie

Politika kvality a environmentu spoločnosti k nahliadnutiu

bottom of page