INVESTÍCIA DO GEVORKYAN-U

BHS Private Equity fund uzavrel prvú svoju transakciu. Do našej spoločnosti investoval sumu 5,5 mil. Eur.