top of page

Pre investorov

Informácie o dlhopisoch a finančných správach spoločnosti

Video k vstupu na slovenskú burzu

Video k vstupu na českú burzu

Firma GEVORKYAN, a.s. pôsobí v investične náročnom odvetví a používa najmodernejšie technológie na trhu. Stratégiou firmy na najbližšie roky je čo najefektívnejšie využitie investícií tak, aby vygenerovaná pridaná hodnota umožnila trvalé znižovanie pomeru dlhov k EBITDE.

GEVORKYAN je vývojový dodávateľ pre väčšinu svojich zákazníkov. Táto pozícia zabezpečuje dnešné tržby zo sériových výrobkov, ktoré boli vyvinuté pred niekoľkými rokmi, a zároveň dáva istotu v odbyte na nasledujúcich 7 – 10 rokov z projektov na vývoji, na ktorých sa pracuje dnes.

Spoločnosť GEVORKYAN je kótovaná na Burze cenných papierov Praha, kde upísala svoje akcie v júni 2022. Investovať do akcií našej spoločnosti je teda možné len prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi. Jednou z nich je aj spoločnosť BH Securities, s ktorou sme spolupracovali na primárnej verejnej ponuke akcií (IPO). Na stránkach BH Securities vyplníte krátky kontaktný formulár a čo najskôr sa vám ozve relevantná osoba, ktorá vám poskytne viac informacií k založeniu účtu. Po založení účtu budete mať možnosť nakúpiť akcie spoločnosti v GEVORKYAN. 

pexels-alphatradezone-5833269.jpg

Aktuálny vývoj akcií

Vývoj akcií spoločnosti Gevorkyan na pražskej burze. Aktualizované denne. 

Graf

2022

Kľúčové finančné ukazovatele 

58 673 tis. EUR

Tržby

+ 8,72 % medziročný nárast

30,69 %

EBITDA marža

za rok 2022

18 004 tis. EUR

EBITDA

+ 13,35 % medziročný nárast

3 535 tis. EUR

Zisk po zdanení

+ 54,84 % medziročný nárast

Highlithgs
Kalendář

Kalendár informačných povinností

Dátum
Udalosť
12/03/2024
Predbežné HV
30/04/2024
Výročná správa
15/05/2024
Predbežná správa za 1. štvrťrok – nekonsolidovaná
21/06/2024
Riadne valné zhromaždenie
16/09/2024
Polročná správa – nekonsolidovaná
18/11/2024
Predbežná správa za 3. čtvrtletí – nekonsolidovaná
Doc

Všetky dokumenty

Inštrukcie k otváraniu súborov: 

Formáty xhtml a ASICE si, prosím, stiahnite z cloudu do svojho počítača a následne otvorte vo svojom internetovom prehliadači. 

Akcie

PX PRIME

a Hlavný kótovaný trh

22.02.2024 | [SK] Tlačová správa – Spoločnosť GEVORKYAN formou duálneho listingu vstupuje na Burzu cenných papierov v Bratislave. 

22. 2. 2024 |  Oznámenie o prijatí akcií GEVORKYAN na Hlavný kótovaný trh BCPB

22. 2. 2024 |  Rozhodnutie o prijatí akcií GEVORKYAN na Hlavný kótovaný trh BCPB

31.01.2024 | [CZ] První dodatek k prospektu GEVORKYAN, a.s.

31.01.2024 | [SK] Prvý dodatok k prospektu GEVORKYAN, a.s.

22. 12. 2023 | [EN] Press Release - Announcement of the transition of GEVORKYAN, a.s. to the PRIME Market organized by the
Prague Stock Exchange.

19. 12. 2023 | Tisková zpráva – Oznámení přechodu společnosti GEVORKYAN, a.s. na trh Prime Market organizovaný Burzou cenných papírů Praha a prvního obchodního dne

19. 12. 2023 | [CZ] Prospekt Akcií GEVORKYAN, a.s.

19. 12. 2023 | [SK] Prospekt Akcií GEVORKYAN, a.s.

Výroční správa Emitenta za rok 2022, vrátane účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2022 a výroku audítora

Účtovná závierka zostavená k 30.9.2023

[XHTML] Výročná správa 2022

Výroční zpráva Emitenta za rok 2019, včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 a výroku auditora

Výroční zpráva Emitenta za rok 2020, účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020 a výroku auditora

Výroční zpráva Emitenta za rok 2021, včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 a výroku auditora 

[PDF] Výroční zpráva Emitenta za rok 2021, včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 a výroku auditora 

[ASICE] Výroční zpráva Emitenta za rok 2021, včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 a výroku auditora 

PX START

Výpočet ukazatele zadluženosti: čistý dluh / modifikovaná EBITDA k 31.12.2021

Prospekt akcií [SK verzia]

Prospekt akcií [CZ verzia]

Zpráva o výsledcích právního due diligence

Stanovy společnosti GEVORKYAN

Verejná výzva na upisovanie akcií

Tisková zpráva k příležitosti zveřejnění objednávkové knihy

START Day 4.10.2022 – prezentácia

START Day 16.5.2023 – Prezentace

Prezentácia START Days – Gevorkyan, a.s.

Analytické správy

4.4.2024 – Analytická zpráva WOOD & Company

15.12.2023 – Analytická zpráva České Spořitelny

Analytická zpráva ke vstupu na trh START

Analytická zpráva společnosti GEVORKYAN, a.s.

Finančné správy

2024

Priebežná správa za 1. štvrťrok 2024

Ročná finančná správa za rok 2023

[ZIP] Výročná správa 2023

Polročná finančná správa za prvý polrok 2023

Účtovná závierka k 30.6. 2023

[EXCEL] Polročná správa emitenta

Vyhlásenie zodpovednej osoby

Poznámky k účtovnej závierke k 30.06.2023

[ZIP] Účtovná závierka k 30.06.2023

Ročná finančná správa za rok 2022

[XHTML] Výročná správa 2022

Polročná finančná správa za prvý polrok 2022

Výpočet ukazovateľa zadlženosti – Čistý dlh / modifikovaná EBITDA k 31.12.2022

Účtovná závierka k 30.6. 2022

Poznámky k účtovnej závierke k 30.06.2022

Vyhlásenie zodpovednej osoby

[EXCEL] Polročná správa emitenta

[PDF] Polročná správa emitenta

Finančné výsledky za 1. polrok 2022

Ročná finančná správa za rok 2021

Účtovná závierka k 30.6. 2021

Poznámky

Vyhlásenie zodpovednej osoby

[EXCEL] Polročná správa emitenta

[PDF] Polročná správa emitenta

Ročná finančná správa za rok 2021

Ročná finančná správa za rok 2020

Výročná správa 2020

Účtovná závierka 2020 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Poznámky

Výpočet ukazovateľa zadlženosti: čistý dlh / modifikovaná ebitda k 31.12. 2020

Informácie o zložení orgánov a ich výborov

Informácie o činnosti valného zhromaždenia za rok 2020

Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

Vyhlásenie zodpovednej osoby emitenta

Polročná finančná správa za prvý polrok 2020

Účtovná závierka k 30.6. 2020

Poznámky

Vyhlásenie zodpovednej osoby

Doplnenie polročnej finančnej správy

Ročná finančná správa za rok 2019

Výročná správa 2019

Účtovná závierka 2019 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Poznámky

Výpočet ukazovateľa zadlženosti: čistý dlh / modifikovaná ebitda k 31.12. 2019

Informácie o zložení orgánov a ich výborov

Informácie o činnosti valného zhromaždenia za rok 2019

Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

Polročná finančná správa za prvý polrok 2019

Účtovná závierka k 30.6. 2019

Poznámky

Vyhlásenie zodpovednej osoby

Ročná finančná správa za rok 2018

Výročná správa 2018

Účtovná závierka 2018 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Daňové priznanie 2018 (vrátanie potvrdenia o prijatí)

Poznámky

Polročná finančná správa za prvý polrok 2018

Účtovná závierka k 30.6. 2018

Poznámky

Ročná finančná správa za rok 2017

Výročná správa 2017

Účtovná závierka 2017 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Daňové priznanie 2017 (vrátanie potvrdenia o prijatí)

Poznámky

Ročná finančná správa za rok 2016

Výročná správa 2016

Účtovná závierka 2016 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Daňové priznanie 2016 (vrátanie potvrdenia o prijatí)

Poznámky

Tlačové správy

2024

9. 5. 2024 | [CZ] Tisková zpráva – Dodatečné informace ze společnosti GEVORKYAN týkající se přesunu části výroby od polského konkurenta a švédského partnera do výrobního závodu společnosti GEVORKYAN ve Vlkanové na Slovensku 

9. 5. 2024 | [EN] Press Release – Additional information from GEVORKYAN regarding the transfer of part of the production from a Polish competitor and Swedish partner to GEVORKYAN's production plant in Vlkanova, Slovakia 

3. 5. 2024 | Tisková zpráva – společnost GEVORKYAN vydává výroční zprávu, auditované finanční výsledky za rok 2023 a
související komentář

26. 4. 2024 | Tisková zpráva –Gevorkyan pokračuje v expanzi

12.03.2024 | Tisková zpráva – Společnost GEVORKYAN, a.s. bude součástí oficiálního indexu PX pražské burzy. Zároveň úspěšně upsala emisi zelených dluhopisů. Vydává i finanční výsledky rok 2023. 

2023

Tisková zpráva – zařazení společnosti GEVORKYAN, a.s. do báze indexu PX-GLOB

Tisková zpráva - předběžné finanční výsledky za rok 2022 a aktuální zprávy ze společnosti GEVORKYAN, a.s.

Tisková zpráva – společnost GEVORKYAN vydává výroční zprávu a auditované finanční výsledky za rok 2022

Tisková zpráva – KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU START

Tisková zpráva – finanční výsledky za první pololetí roku 2023 a aktuální zprávy ze společnosti GEVORKYAN, a.s.

Tisková zpráva – Oznámení záměru přechodu společnosti GEVORKYAN, a.s. na trh PRIME Burzy cenných papírů Praha

Tisková zpráva – finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2023 a aktuální zprávy ze společnosti GEVORKYAN, a.s.

2022

Tisková zpráva pololetní finanční výsledky a aktuální zprávy ze společnosti

Tisková zpráva – finanční výsledky za první 3 čtvrtletí roku 2022 a aktuální zprávy ze společnosti

Dlhopisy

Zelený dlhopis GEVORKYAN 7,11/2029

12.03.2024 | Tisková zpráva Společnost GEVORKYAN, a.s. úspěšně upsala emisi zelených dluhopisů

28.02.2024 Tisková zpráva Společnost GEVORKYAN, a.s. vydává zelené dluhopisy

GEVORKYAN Green Bonds Second party opinion 7,11-29

GEVORKYAN Green Framework 7,11-29

SK Prospekt Zelené dlhopisy GEVORKYAN_7,11-29

CZ Prospekt_Zelené dluhopisy GEVORKYAN 7,11-29

Dlhopis GEVORKYAN 8,50/2028

Oznámení o výsledku úpisu dluhopisů GEVORKYAN 8,50/28 

GEVORKYAN CZ – mandát k umiestneniu dlhopisov

GEVORKYAN CZ

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů GEVORKYAN 6,25/23

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů GEVORK. CZ 4,5/26

Prospekt emise GEVORK. CZ 4,5/26 a emisní podmínky GEVORK. 6,25/23

Oznámení rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů GEVORKYAN 6,25/23

Oznámení rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů GEVORKYAN CZ 4,5/26

Roční finanční zpráva za rok 2021

Roční finanční zpráva za rok 2022

Dlhopisy GEVORKYAN 2021

Prospekt cenného papiera z 27. Októbra 2016

Dotatok č. 1 z 21. Novembra 2016

Informácia o spôsobe použitia prostriedkov získaných vydaním dlhopisov

Informácia pre majiteľov dlhopisov

Dlhopis GEVORKYAN 4.70/2024

Oznámenie o výsledku úpisu dlhopisov

Prospekt cenného papiera z 8. Februára 2019

Oznámenie o zvolaní schôdze majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70/2024

Informácia o spôsobe použitia prostriedkov získaných vydaním dlhopisov

Sprievodný list k náhradnej schôdzi majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70_2024

Vzorové plnomocenstvo – bez splnomocnenca k schôdzi majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70_2024

Vzorové plnomocenstvo – Blaha – k schôdzi majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70_2024

GEVORKYAN – Dôvody pre vyjadrenie súhlasu s premenou na akciovú spoločnosť

Oznámenie o konaní náhradnej schôdze majiteľov dlhopisov

Notárska zápisnica zo schôdze majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70/2024

Notárska zápisnica z náhradnej schôdze majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70/2024

bottom of page