top of page

Všeobecné informácie

Výročné správy 

  • Výročná správa 2019 (SK)

Čerpanie fondov EÚ

  • Nákup vyspelej technológie na výrobu technologických dielov

  • Inovácia procesu výroby priestorového modelovania strojárskych výrobkov
    z kombinovaných materiálov

Stanovy spoločnosti GEVORKYAN, a.s.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti GEVORKYAN, a.s.

Oznámenie pre zamestnancov spoločnosti
o spracúvaní osobných údajov

Oznámenie pre obchodných partnerov o spracúvaní osobných údajov

Etický kódex spoločnosti

bottom of page