top of page

For Investors

Information on bonds and company financial reports

GEVORKYAN operates in an investment-intensive industry and uses the most advanced technology on the market. The company's strategy for the coming years is to use its investments as efficiently as possible so that the added value generated enables a sustained reduction in the debt-to-EBITDA ratio.

 

GEVORKYAN is a development supplier for most of its customers. This position secures today's sales from serial products that were developed several years ago, while providing certainty in sales for the next 7-10 years from projects in development today.

Video presentation on the entry to the stock exchange

More than 5 million parts per month

Satisfied clients in more than 30 countries

More than 150 new products per year

Ako?

How to invest

The easiest way to invest in our company's shares is to go to the following link GEVORKYAN IPO, where you can find the "HOW TO INVEST" section below on the page. After clicking on the "MORE INFORMATION" button, you fill out a short contact form and a relevant person from BH Securities, who will provide you with more information on opening an account, will contact you as soon as possible. After opening an account, you will be able to purchase GEVORKYAN shares through your broker.

Graf
pexels-alphatradezone-5833269.jpg

Current Stock Development

You can find the current development of Gevorkyan shares on the Prague Stock Exchange here:

Doc

Documents

Bonds 🇸🇰

document.png

Instructions for opening files: 

Formats such as xhtml and ASICE should be downloaded to your computer and then opened in  your internet browser. 

Dlhopis GEVORKYAN 8,50/2028

GEVORKYAN CZ – mandát k umiestneniu dlhopisov

GEVORKYAN CZ

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů GEVORKYAN 6,25/23

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů GEVORK. CZ 4,5/26

Prospekt emise GEVORK. CZ 4,5/26 a emisní podmínky GEVORK. 6,25/23

Oznámení rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů GEVORKYAN 6,25/23

Oznámení rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů GEVORKYAN CZ 4,5/26

Roční finanční zpráva za rok 2021

Roční finanční zpráva za rok 2022

Dlhopisy GEVORKYAN 2021

Prospekt cenného papiera z 27. Októbra 2016

Dotatok č. 1 z 21. Novembra 2016

Informácia o spôsobe použitia prostriedkov získaných vydaním dlhopisov

Informácia pre majiteľov dlhopisov

Dlhopis GEVORKYAN 4.70/2024

Oznámenie o výsledku úpisu dlhopisov

Prospekt cenného papiera z 8. Februára 2019

Oznámenie o zvolaní schôdze majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70/2024

Informácia o spôsobe použitia prostriedkov získaných vydaním dlhopisov

Sprievodný list k náhradnej schôdzi majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70_2024

Vzorové plnomocenstvo – bez splnomocnenca k schôdzi majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70_2024

Vzorové plnomocenstvo – Blaha – k schôdzi majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70_2024

GEVORKYAN – Dôvody pre vyjadrenie súhlasu s premenou na akciovú spoločnosť

Oznámenie o konaní náhradnej schôdze majiteľov dlhopisov

Notárska zápisnica zo schôdze majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70/2024

Notárska zápisnica z náhradnej schôdze majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70/2024

Financial reports 🇸🇰

report.png

PX START

[XHTML] Výročná správa 2022

Výroční zpráva Emitenta za rok 2019, včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 a výroku auditora

Výroční zpráva Emitenta za rok 2020, účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020 a výroku auditora

Výroční zpráva Emitenta za rok 2021, včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 a výroku auditora 

[PDF] Výroční zpráva Emitenta za rok 2021, včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 a výroku auditora 

[ASICE] Výroční zpráva Emitenta za rok 2021, včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 a výroku auditora 

Výpočet ukazatele zadluženosti: čistý dluh / modifikovaná EBITDA k 31.12.2021

Prospekt akcií [SK verzia]

Prospekt akcií [CZ verzia]

Zpráva o výsledcích právního due diligence

Stanovy společnosti GEVORKYAN

Verejná výzva na upisovanie akcií

Analytická zpráva ke vstupu na trh START

Tisková zpráva k příležitosti zveřejnění objednávkové knihy

Tisková zpráva pololetní finanční výsledky a aktuální zprávy ze společnosti

START Day 4.10.2022 – prezentácia

Tisková zpráva – finanční výsledky za první 3 čtvrtletí roku 2022 a aktuální zprávy ze společnosti

Tisková zpráva – zařazení společnosti GEVORKYAN, a.s. do báze indexu PX-GLOB

Tisková zpráva - předběžné finanční výsledky za rok 2022 a aktuální zprávy ze společnosti GEVORKYAN, a.s.

Tisková zpráva – společnost GEVORKYAN vydává výroční zprávu a auditované finanční výsledky za rok 2022

START Day 16.5.2023 – Prezentace

Analytická zpráva společnosti GEVORKYAN, a.s.

Tisková zpráva – KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU START

Tisková zpráva – finanční výsledky za první pololetí roku 2023 a aktuální zprávy ze společnosti GEVORKYAN, a.s.

Tisková zpráva – Oznámení záměru přechodu společnosti GEVORKYAN, a.s. na trh PRIME Burzy cenných papírů Praha

Prezentácia START Days – Gevorkyan, a.s.

Polročná finančná správa za prvý polrok 2023

Účtovná závierka k 30.6. 2023

[EXCEL] Polročná správa emitenta

Vyhlásenie zodpovednej osoby

Poznámky k účtovnej závierke k 30.06.2023

[ZIP] Účtovná závierka k 30.06.2023

Polročná finančná správa za prvý polrok 2022

Výpočet ukazovateľa zadlženosti – Čistý dlh / modifikovaná EBITDA k 31.12.2022

Účtovná závierka k 30.6. 2022

Poznámky k účtovnej závierke k 30.06.2022

Vyhlásenie zodpovednej osoby

[EXCEL] Polročná správa emitenta

Finančné výsledky za 1. polrok 2022

[PDF] Polročná správa emitenta

Ročná finančná správa za rok 2021

Účtovná závierka k 30.6. 2021

Poznámky

Vyhlásenie zodpovednej osoby

[EXCEL] Polročná správa emitenta

[PDF] Polročná správa emitenta

Ročná finančná správa za rok 2021

Ročná finančná správa za rok 2020

Výročná správa 2020

Účtovná závierka 2020 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Poznámky

Výpočet ukazovateľa zadlženosti: čistý dlh / modifikovaná ebitda k 31.12. 2020

Informácie o zložení orgánov a ich výborov

Informácie o činnosti valného zhromaždenia za rok 2020

Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

Vyhlásenie zodpovednej osoby emitenta

Polročná finančná správa za prvý polrok 2020

Účtovná závierka k 30.6. 2020

Poznámky

Vyhlásenie zodpovednej osoby

Doplnenie polročnej finančnej správy

Ročná finančná správa za rok 2019

Výročná správa 2019

Účtovná závierka 2019 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Poznámky

Výpočet ukazovateľa zadlženosti: čistý dlh / modifikovaná ebitda k 31.12. 2019

Informácie o zložení orgánov a ich výborov

Informácie o činnosti valného zhromaždenia za rok 2019

Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

Polročná finančná správa za prvý polrok 2019

Účtovná závierka k 30.6. 2019

Poznámky

Vyhlásenie zodpovednej osoby

Ročná finančná správa za rok 2018

Výročná správa 2018

Účtovná závierka 2018 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Daňové priznanie 2018 (vrátanie potvrdenia o prijatí)

Poznámky

Polročná finančná správa za prvý polrok 2018

Účtovná závierka k 30.6. 2018

Poznámky

Ročná finančná správa za rok 2017

Výročná správa 2017

Účtovná závierka 2017 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Daňové priznanie 2017 (vrátanie potvrdenia o prijatí)

Poznámky

Ročná finančná správa za rok 2016

Výročná správa 2016

Účtovná závierka 2016 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Daňové priznanie 2016 (vrátanie potvrdenia o prijatí)

Poznámky

Oznámení o výsledku úpisu dluhopisů GEVORKYAN 8,50/28

Tisková zpráva – finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2023 a aktuální zprávy ze společnosti GEVORKYAN, a.s.

We are diversifying our production portfolio into different sectors of the global economy. By working closely with well-established multinational partners, we also diversify territorially and by political risk. We monitor their development and protection measures well in advance.
bottom of page