top of page

Pre investorov

Informácie o dlhopisoch a finančných správach spoločnosti

Firma GEVORKYAN, a.s. pôsobí v investične náročnom odvetví a používa najmodernejšie technológie na trhu. Stratégiou firmy na najbližšie roky je čo najefektívnejšie využitie investícií tak, aby vygenerovaná pridaná hodnota umožnila trvalé znižovanie pomeru dlhov k EBITDE.

GEVORKYAN je vývojový dodávateľ pre väčšinu svojich zákazníkov. Táto pozícia zabezpečuje dnešné tržby zo sériových výrobkov, ktoré boli vyvinuté pred niekoľkými rokmi, a zároveň dáva istotu v odbyte na nasledujúcich 7-10 rokov z projektov na vývoji, na ktorých sa pracuje dnes.

Videoprezentácia k vstupu na burzu

Ako investovať

Najjednoduchšou cestou, ako investovať do akcií našej spoločnosti je prejsť na nasledujúci odkaz GEVORKYAN IPO, na ktorom nižšie na stránke nájdete sekciu "AKO INVESTOVAŤ". Po kliknutí na tlačidlo „VIAC INFORMÁCIÍ“ vyplníte krátky kontaktný formulár a čo najskôr sa Vám ozve relevantná osoba zo spoločnosti BH Securities, ktorá Vám poskytne viac informácií  k založeniu účtu. Po založení účtu budete mať možnosť prostredníctvom svojho makléra nakúpiť akcie spoločnosti GEVORKYAN.

Graf
pexels-alphatradezone-5833269.jpg

Aktuálny vývoj akcií

Aktuálny vývoj akcií spoločnosti Gevorkyan na pražskej burze nájdete tu:

Doc

Dokumenty

Dlhopisy 

document.png

Inštrukcie k otváraniu súborov: 

Formáty xhtml a ASICE si, prosím, stiahnite z cloudu do svojho počítača a následne otvorte vo svojom internetovom prehliadači. 

Dlhopis GEVORKYAN 8,50/2028

GEVORKYAN CZ – mandát k umiestneniu dlhopisov

GEVORKYAN CZ

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů GEVORKYAN 6,25/23

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů GEVORK. CZ 4,5/26

Prospekt emise GEVORK. CZ 4,5/26 a emisní podmínky GEVORK. 6,25/23

Oznámení rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů GEVORKYAN 6,25/23

Oznámení rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů GEVORKYAN CZ 4,5/26

Roční finanční zpráva za rok 2021

Roční finanční zpráva za rok 2022

Dlhopisy GEVORKYAN 2021

Prospekt cenného papiera z 27. Októbra 2016

Dotatok č. 1 z 21. Novembra 2016

Informácia o spôsobe použitia prostriedkov získaných vydaním dlhopisov

Informácia pre majiteľov dlhopisov

Dlhopis GEVORKYAN 4.70/2024

Oznámenie o výsledku úpisu dlhopisov

Prospekt cenného papiera z 8. Februára 2019

Oznámenie o zvolaní schôdze majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70/2024

Informácia o spôsobe použitia prostriedkov získaných vydaním dlhopisov

Sprievodný list k náhradnej schôdzi majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70_2024

Vzorové plnomocenstvo – bez splnomocnenca k schôdzi majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70_2024

Vzorové plnomocenstvo – Blaha – k schôdzi majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70_2024

GEVORKYAN – Dôvody pre vyjadrenie súhlasu s premenou na akciovú spoločnosť

Oznámenie o konaní náhradnej schôdze majiteľov dlhopisov

Notárska zápisnica zo schôdze majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70/2024

Notárska zápisnica z náhradnej schôdze majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70/2024

Finančné správy

report.png

PX START

[XHTML] Výročná správa 2022

Výroční zpráva Emitenta za rok 2019, včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 a výroku auditora

Výroční zpráva Emitenta za rok 2020, účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020 a výroku auditora

Výroční zpráva Emitenta za rok 2021, včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 a výroku auditora 

[PDF] Výroční zpráva Emitenta za rok 2021, včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 a výroku auditora 

[ASICE] Výroční zpráva Emitenta za rok 2021, včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 a výroku auditora 

Výpočet ukazatele zadluženosti: čistý dluh / modifikovaná EBITDA k 31.12.2021

Prospekt akcií [SK verzia]

Prospekt akcií [CZ verzia]

Zpráva o výsledcích právního due diligence

Stanovy společnosti GEVORKYAN

Verejná výzva na upisovanie akcií

Analytická zpráva ke vstupu na trh START

Tisková zpráva k příležitosti zveřejnění objednávkové knihy

Tisková zpráva pololetní finanční výsledky a aktuální zprávy ze společnosti

START Day 4.10.2022 – prezentácia

Tisková zpráva – finanční výsledky za první 3 čtvrtletí roku 2022 a aktuální zprávy ze společnosti

Tisková zpráva – zařazení společnosti GEVORKYAN, a.s. do báze indexu PX-GLOB

Tisková zpráva - předběžné finanční výsledky za rok 2022 a aktuální zprávy ze společnosti GEVORKYAN, a.s.

Tisková zpráva – společnost GEVORKYAN vydává výroční zprávu a auditované finanční výsledky za rok 2022

START Day 16.5.2023 – Prezentace

Analytická zpráva společnosti GEVORKYAN, a.s.

Tisková zpráva – KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU START

Tisková zpráva – finanční výsledky za první pololetí roku 2023 a aktuální zprávy ze společnosti GEVORKYAN, a.s.

Tisková zpráva – Oznámení záměru přechodu společnosti GEVORKYAN, a.s. na trh PRIME Burzy cenných papírů Praha

Prezentácia START Days – Gevorkyan, a.s.

Polročná finančná správa za prvý polrok 2023

Účtovná závierka k 30.6. 2023

[EXCEL] Polročná správa emitenta

Vyhlásenie zodpovednej osoby

Poznámky k účtovnej závierke k 30.06.2023

[ZIP] Účtovná závierka k 30.06.2023

Polročná finančná správa za prvý polrok 2022

Výpočet ukazovateľa zadlženosti – Čistý dlh / modifikovaná EBITDA k 31.12.2022

Účtovná závierka k 30.6. 2022

Poznámky k účtovnej závierke k 30.06.2022

Vyhlásenie zodpovednej osoby

[EXCEL] Polročná správa emitenta

Finančné výsledky za 1. polrok 2022

[PDF] Polročná správa emitenta

Ročná finančná správa za rok 2021

Účtovná závierka k 30.6. 2021

Poznámky

Vyhlásenie zodpovednej osoby

[EXCEL] Polročná správa emitenta

[PDF] Polročná správa emitenta

Ročná finančná správa za rok 2021

Ročná finančná správa za rok 2020

Výročná správa 2020

Účtovná závierka 2020 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Poznámky

Výpočet ukazovateľa zadlženosti: čistý dlh / modifikovaná ebitda k 31.12. 2020

Informácie o zložení orgánov a ich výborov

Informácie o činnosti valného zhromaždenia za rok 2020

Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

Vyhlásenie zodpovednej osoby emitenta

Polročná finančná správa za prvý polrok 2020

Účtovná závierka k 30.6. 2020

Poznámky

Vyhlásenie zodpovednej osoby

Doplnenie polročnej finančnej správy

Ročná finančná správa za rok 2019

Výročná správa 2019

Účtovná závierka 2019 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Poznámky

Výpočet ukazovateľa zadlženosti: čistý dlh / modifikovaná ebitda k 31.12. 2019

Informácie o zložení orgánov a ich výborov

Informácie o činnosti valného zhromaždenia za rok 2019

Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

Polročná finančná správa za prvý polrok 2019

Účtovná závierka k 30.6. 2019

Poznámky

Vyhlásenie zodpovednej osoby

Ročná finančná správa za rok 2018

Výročná správa 2018

Účtovná závierka 2018 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Daňové priznanie 2018 (vrátanie potvrdenia o prijatí)

Poznámky

Polročná finančná správa za prvý polrok 2018

Účtovná závierka k 30.6. 2018

Poznámky

Ročná finančná správa za rok 2017

Výročná správa 2017

Účtovná závierka 2017 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Daňové priznanie 2017 (vrátanie potvrdenia o prijatí)

Poznámky

Ročná finančná správa za rok 2016

Výročná správa 2016

Účtovná závierka 2016 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Daňové priznanie 2016 (vrátanie potvrdenia o prijatí)

Poznámky

Oznámení o výsledku úpisu dluhopisů GEVORKYAN 8,50/28

Tisková zpráva – finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2023 a aktuální zprávy ze společnosti GEVORKYAN, a.s.

Diverzifikujeme portfólio produkcie do rôznych sektorov svetového hospodárstva. Úzkou spoluprácou s osvedčenými nadnárodnými partnermi diverzifikujeme tiež teritoriálne a podľa politických rizík. Sleduje ich rozvojové aj ochranné opatrenia vo výraznom časovom predstihu.
bottom of page